erasmus

1. Regulamin projektu 
2. Wyniki rekrutacji 
3. Prezentacje dotyczące edukacji w Finlandii: 

Tytuł: System edukacji w Finlandii
Tytuł: Praca zespołowa w szkolnictwie fińskim
Tytuł: Szkolnictwo w Espo w Finlandii 

4. Streszczenie raportu końcowego projektu Bieżące informacje na temat realizacji projektu można śledzić na
profilu projektu "Z Herbertem w przyszłość na Twitterze. Można tam
znaleźć też informacje związane z obchodami Roku Herbertowskiego"


Projekt nr 2017-1-PL01-KA101-036341

Z Herbertem w przyszłość

Projekt "Z Herbertem w przyszłość" został opracowany w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Jego realizacja przewidziana jest w okresie od 01.09.2017 r. do 28.02.2019 r. Głównym celem projektu jest przygotowanie do opracowania koncepcji pracy szkoły, by lepiej niż dotychczas przygotowywała uczniów do życia w przyszłości, w wielonarodowej Europie.  Cele projektu skupiają się  na poszukiwaniu  rozwiązań kształcących samodzielność uczniów, zwiększających ich szanse na  znalezienie dobrej pracy, m. in. dzięki przygotowaniu do wielojęzyczności, wielokulturowości; pracy zespołowej.

Do realizacji projektu wybrano zgodnie z ustalonymi wcześniej kryteriami 8 nauczycieli - 4 nauczycieli języka angielskiego, w tym dwoje nauczycieli uczących matematyki i informatyki oraz historii i wiedzy o społeczeństwie w klasach dwujęzycznych, dyrektora szkoły (nauczycielka matematyki), nauczycielkę języka niemieckiego, 2 nauczycielki uczące języka polskiego i wiedzy o kulturze, z kwalifikacjami glottodydaktycznymi.

Głównymi działaniami w projekcie będą mobilności (w kilku krajach Europy):

1. Udział 4 nauczycieli, w tym dyrektora szkoły, w szkoleniu w Finlandii, w którego programie  przewidziano m. in. bezpośrednią obserwację pracy szkoły w systemie uważanym za najlepszy w Europie, poznanie innowacyjnych metod pracy pozwalających na wykształcenie przez uczniów kompetencji kluczowych.

2. Udział 2 nauczycielek języka angielskiego w kursie metodyczno-językowym w Wielkiej Brytanii.

3. Udział nauczycielki języka niemieckiego  w kursie językowo-metodycznym w Niemczech.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach, wydarzeniach kulturalnych uczestnicy zyskają możliwość  zapoznania się z nowoczesnymi metodami i technikami nauczania języków obcych, w tym CLILL, o charakterze interdyscyplinarnym, będą doskonalić swoje kompetencje językowe i metodyczne.

4. Udział nauczycielki języka polskiego w kursie przygotowującym do egzaminu DELL w Hiszpanii -   pogłębi ona swoje kompetencje językowe, co pozwoli jej w dalszej perspektywie zdobyć uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego.

Nieocenioną wartością mobilności jest możliwość kontaktu z nauczycielami z całej Europy,  dzielenia się  doświadczeniem.

Projekt przebiegnie w następujących etapach: przygotowanie mobilności, główne działania - udział w szkoleniach, rozpowszechnianie i wdrażanie efektów projektu, ewaluacja. 

Główne efekty projektu:

1. Uczestnicy projektu stworzą informację na temat dobrych praktyk edukacyjnych obserwowanych podczas mobilności, przedstawią je członkom społeczności szkolnej, upowszechnią za pośrednictwem Internetu, lekcji otwartych dla nauczycieli innych szkół; zespół będzie propagował współpracę europejską, przedstawiając płynące z niej korzyści - dla całych społeczności szkolnych.

2. Zespół projektowy zaprezentuje radzie pedagogicznej poznane metody i strategie nauczania, zwiększające samodzielność uczniów i ich aktywność, w zespołach interdyscyplinarnych przygotuje  wdrożenie tych metod w szkole.

3. Nauczyciele języków obcych będą w większym zakresie stosować metodę CLILL, przedstawią  uczniom i innym nauczycielom kompleksowe i aktualne informacje na temat życia rodzimych użytkowników języka, upowszechnią je.

4. Uczestnicy projektu przedstawią nauczycielom informacje na temat metod pracy w wielokulturowym środowisku, przygotują się do ich wdrożenia w szkole, by umożliwić uczniom cudzoziemskim lepszą integrację ze środowiskiem szkolnym (z poszanowaniem ich kultury).

5. Zespół projektowy będzie kontynuować współpracę, inspirując innych nauczycieli do podejmowania pracy zespołowej nad realizacją interdyscyplinarnych projektów.

6. Materialnym efektem projektu będą wszystkie dokumenty, w tym edukacyjne, tworzone w trakcie realizacji projektu, relacje z pobytu na kursach -  na stronie internetowej szkoły, w blogu projektowym, serwisach społecznościowych.

Korzyści długoterminowe to nauczanie w szkole nowego języka obcego, realizacja dalszych projektów międzynarodowych, poprawa wyników nauczania.CIESE (2) (1280x720) Ana i Kiko (1280x720) aula ciese5 (720x1280)
24 czerwca wyruszyłam do Comillas – małej miejscowości w północnej Hiszpanii, w prowincji Cantabria. Przyjechałam tu doskonalić swoje umiejętności językowe oraz poznawać kulturę Hiszpanii. Przez trzy tygodnie, czyli do 13 lipca uczestniczyłam w zajęciach w Międzynarodowym Centrum Studiów Języka Hiszpańskiego.

Comillas liczy około 2000 mieszkańców, zaś w okresie letnim liczba zamieszkujących w nim osób wzrasta nawet do 40000. Jest to bardzo popularna wśród Hiszpanów – szczególnie mieszkańców Madrytu – miejscowość letniskowa. Przyciąga turystów piękną plażą, zabytkami i ciekawą historią, a także położeniem w pobliżu  Parku Natury Oyambre oraz pasma górskiego Picos de Europa.

Miejscowość istnieje od co najmniej XI wieku, jednak największy rozkwit przeżywała na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to Antonio Lopez y Lopez de Lamadrid zainwestował zarobione na Kubie oraz interesach bankowych pieniądze w swoją rodzinną miejscowość. Tu wybudował pałac letni dla swojej rodziny, kaplicę oraz sfinansował budowę Seminarium Duchownego. Projekty te kontynuował jego syn Claudio Lopez Bru. Miejscowość zyskała sławę w Hiszpanii, gdy – na zaproszenie markiza Lopez - na wakacje zaczął tu przyjeżdżać król Alfons XII z rodziną, a następnie Alfons XIII. Mieszkańcy Comillas z dumą mówią, że ich miejscowość wówczas była stolicą Hiszpanii.

W czasie mojego pobytu mieszkałam u hiszpańskiej rodziny. Ana jest przewodniczką po Seminario Mayor – najstarszej, wyremontowanej części budynku dawnego Seminarium Duchownego. Kiko jest działaczem kantabryjskiej partii, zna doskonale historię miasta (mieszka w nim od pokoleń). Obydwoje angażują się z życie lokalnej społeczności, dzięki czemu miałam okazję uczestniczyć w święcie Comillas, festynie – Święcie Sardynki, procesji Jesus Lamparo – patrona rybaków. Dzięki moim gospodarzom bliżej poznałam historię Hiszpanii (szczególnie wojny domowej) z perspektywy prywatnych losów, obyczaje i zwyczaje językowe specyficzne dla tego regionu Hiszpanii.

Kurs w Międzynarodowym Centrum Studiów Języka Hiszpańskiego z siedzibą dawnym Seminarium Duchownym pozwolił mi doskonalić moje umiejętności językowe. Dzięki niemu usystematyzowałam swoją wiedzę i wyćwiczyłam umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu, co pozwoliło mi przystąpić do egzaminu DELE na poziomie C1, który zdałam, co pozwoli mi na uczenie w naszym Liceum języka hiszpańskiego. Będzie to kolejny język obcy nauczany w naszej szkole.

 

Halina Kwiatkowska


Cam (960x1280) Norwich (1280x960) pozegnanie (1280x960)przed NILE (960x1280)
W ramach programu Erasmus+ „Z Herbertem w przyszłość” brałyśmy udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego Advanced Language, Materials and Methodology w Norwich w Wielkiej Brytanii w dniach od 2 lipca 2018 do 13 lipca 2018 roku.

            Zajęcia były prowadzone przez trzech nauczycieli akademickich: Claudię Ferradas, Martyna Clarke’a oraz Chrisa D. Rose, reprezentujących szkołę języka angielskiego Norwich Institute for Language Education (NILE)), która powstała w 1995 roku.

            Mieszkałyśmy w akademiku miejscowego uniwersytetu, The University of East Anglia. Oprócz pokoju z łazienką miałyśmy do dyspozycji również zaplecze kuchenne pozwalające na samodzielne przygotowywanie posiłków, na które miałyśmy fundusz z programu Erasmus +. W kuchni toczyły się też namiętne dyskusje z innymi uczestnikami kursów w NILE pochodzącymi z różnych krajów świata.

W rezultacie kursu zdobyłyśmy wiadomości między innymi na temat: rozwijania umiejętności XXI wieku; międzykulturowych implikacji uczenia się języka obcego; współczesnego, ciągle zmieniającego się języka angielskiego; współczesnego społeczeństwa brytyjskiego, brytyjskiej polityki i kultury; zasad i kryteriów wyboru, projektowania i ewaluacji materiałów językowych; stosowania technik interwencji tekstowej; zasad testowania i oceniania zorientowanego na uczenie się.

            W czasie kursu zapoznałyśmy się z całą ofertą Szkoły NILE, uczestniczyłyśmy w zwiedzaniu miasta Norwich, jego zabytków, parków i ogrodów oraz licznych sklepów, wystaw, teatrów oraz brałyśmy udział w święcie miasta Norwich - w paradzie wszystkich jego szkół, klubów i instytucji kulturowych. Ponadto zwiedzałyśmy Cambridge -King’s College i inne zabytki miasta i Ogród Botaniczny w Cambridge.     

Podczas kursu mogłyśmy korzystać z bogato wyposażonej biblioteki szkoły NILE, kopiować część podręczników i materiałów, otrzymałyśmy też dostęp do materiałów naszych nauczycieli on-line, brałyśmy udział w dodatkowych zajęciach integrujących nauczycieli na kursach oraz w wykładach na temat zjawiska dwujęzyczności.

            W rezultacie uzyskałyśmy dużą dawkę wiedzy oraz praktycznych propozycji zajęć i metod nauczania, testowania i motywowania uczniów - nakierowanego w stronę wielokulturowości i indywidualnego traktowania uczniów, ich tożsamości kulturowej oraz osobowości i zainteresowań.

            Tą wiedzą i doświadczeniami z kursu będziemy się dzielić z nauczycielami języka angielskiego i nauczycielami innych przedmiotów.

 

 

Małgorzata Dzięgielewska-Kozak i Monika Wasilewska


uczestniczki kursu (1280x960) podczas zajęć (1280x960) wystawa w Traenenpalast (960x1280) niedźwiedź - symbol Berlina (1280x960)
KURS W BERLINIE – Intensive German Course and CLIL for Teachers, Carl Duisberg Centrum

Seminarium w Berlinie odbyłam w dniach 15-19 października 2018 r. Obejmowało ono 24 godziny kursu językowego i 6 godzin poświęconych metodzie CLIL. W kursie uczestniczyły nauczycielki języka niemieckiego z Łotwy, Węgier, Słowacji i Polski.

Zajęcia językowe prowadzone były przez dwie lektorki i obejmowały pracę z tekstami – słuchanymi lub czytanymi, ćwiczenia językowe – rozszerzanie słownictwa. Ćwiczone było mówienie, uczestniczki kursu przedstawiły m. in. systemy szkolnictwa w ich krajach, w trakcie dyskusji na różnorodne tematy odwoływano się zawsze do realiów istniejących w poszczególnych krajach. Tematyka zajęć dotyczyła bieżących problemów społecznych, polityki, historii powojennej Berlina oraz dialektu berlińskiego.

Seminarium wprowadziło też w tematykę CLIL, pokazało, jak zdobytą wiedzę teoretyczną zastosować praktycznie na lekcji, jak znaleźć i przygotować materiały dydaktyczne. Uczestniczki kursu zaprezentowały przykładowe lekcje prowadzone metodą CLIL.

Uczestnictwo w kursie w Berlinie przyniosło mi wiele korzyści w różnych sferach mojego życia zawodowego, ale też osobistego. Uzyskałam praktyczne umiejętności istotne dla mojej pracy i rozwoju zawodowego. Poznałam metodę CLIL, w tym podstawy planowania lekcji prowadzonej tą metodą oraz sposób łączenia treści przedmiotowych z nauką języka obcego. Po powrocie do kraju przygotowałam i przeprowadziłam lekcję z wykorzystaniem metody CLIL. Uczniowie zapoznali się z wierszem niemieckiego pisarza, przeprowadzili w języku niemieckim jego analizę, wykorzystując przy tym pojęcia literackie. Podczas kursu uczyłam się na dobrych praktykach – przykładach niemieckich lektorów, ale też innych uczestniczek seminarium.

Uczestnictwo w kursie przyczyniło się do poprawy swobodnego posługiwania się językiem niemieckim, pozwoliło na odświeżenie i poszerzenie moich umiejętności językowych. Poznałam nowe techniki i metody pracy, zdobyłam ciekawe pomysły oraz przykłady pracy grupowej, które pozwolą urozmaicić lekcje języka niemieckiego.

Zdobytą wiedzą dzielę się z innymi nauczycielami. Podczas rady pedagogicznej przedstawiłam w formie prezentacji informację o kursie oraz wyjaśniłam zasady metody CLIL.

Każdego dnia po zakończeniu zajęć miałam możliwość zwiedzania Berlina. Ponieważ podczas wcześniejszych pobytów w Berlinie poznałam najważniejsze obiekty, w tym zabytki tego miasta, skoncentrowałam się tym razem na miejscach – a jest ich w Berlinie bardzo dużo - związanych z historią Muru Berlińskiego oraz poszukiwałam polskich śladów w stolicy Niemiec. Znalazłam materiały tekstowo – zdjęciowe poświęcone Solidarności oraz wystawę poświęconą 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę.  

Podczas kursu nawiązałam nowe kontakty, poznałam nauczycielki z innych krajów, wymieniłyśmy się uwagami na temat organizacji nauczania w naszych krajach, sposobami oceniania uczniów, dostępem do technologii informacyjnych, wykorzystaniem ich na lekcji, itp.

Przygotowując udział w kursie poznałam mechanizmy finansowania projektów w dziedzinie edukacji.

Podsumowując, chcę podkreślić, że udział w kursie ERASMUS + przyniósł mi bardzo dużo korzyści. Poszerzył moje kompetencje społeczne, językowe i kulturowe, zwiększył satysfakcję z wykonywanej pracy, zachęcił do eksperymentowania i rozwijania umiejętności zawodowych.                                          Zdobyta wiedza i doświadczenie znajdują już zastosowanie na moich lekcjach oraz we współpracy z innymi nauczycielami szkoły.

 

Grażyna Jaroszuk


helsinki-kaplica w skale (705x940) kamie razem-Tallin (1280x960) szko szwedzka (705x940) mewa
Szkolenie w ramach programu Erasmus + w Helsinkach i Tallinie w dniach 3 listopada 2018 – 11 listopada 2018 r.

W kolejnej mobilności uczestniczyły cztery osoby – pani Dyrektor Bożena Gromadzka i nauczyciele: Joanna Kordulasińska, Marcin Kozera i Agnieszka Marcinkiewicz. Uczestniczyliśmy w kursie Benchmarking Course Finnish Education System (Erasmus+ KA1 Mobility Course).

Szkolenie miało na celu przybliżenie nam dwóch najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. Mieliśmy okazję obserwować nauczycieli w ich codziennej pracy z uczniami, sposoby realizacji programu, metody oceniania, zwiedzić placówki edukacyjne, porozmawiać z nauczycielami i dyrektorami, uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, które wyjaśniały nam specyfiki obu tych systemów.

Zdobyłem wiele nowych umiejętności, z których od razu mogłem wprowadzić w życie częstsze stosowanie metody projektu w pracy z uczniami oraz większą aktywizację młodzieży w przebiegu samej lekcji – metody aktywizujące, chociażby praca w parach, prezentacje uczniowskie.

Zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc – w Helsinkach i w Tallinie, mieliśmy okazję poznać uczestników kursu z wielu krajów Europy – na przykład z Grecji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii i… z Polski. Opowiadaliśmy o tym, co dzieje w naszej szkole, dzieliliśmy się dobrymi praktykami, dowiedzieliśmy się też wielu interesujących rzeczy na temat pracy nauczycieli w innych krajach europejskich. I mieliśmy okazję spróbować typowego fińskiego (a raczej karelskiego) jedzenia w uroczej restauracji Ravintola Konstan Möljä prowadzonej przez Polkę i jej męża, Fina.

Miałem przyjemność odbyć szkolenie z ciekawymi ludźmi w pięknych miejscach, co widać na załączonych obrazkach.

                                                                                                                                          Marcin Kozera
 

Odsłony: 8839
Utworzono: czwartek, 09, listopad 2017 19:26

Apycom jQuery Menus

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach