Zarządzenie  dyrektora  Nr 308/2020/2021  z  dnia  24 grudnia  2020r.       

 w  sprawie:

zmiany terminu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym  z  Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Zbigniewa Herberta.

Na podstawie:

Dz. U. z 2020r. poz. 2111 w sprawie zmiany Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 z późn. zm.)

 Art.22 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty  ( Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r.( Dz. U. Nr 186 poz.1245 z 6 października 2010r.), po zasięgnięciu opinii rady rodziców , rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, zarządzam, co następuje :

                                                          § 1

Anuluję dodatkowy dzień wolny od zajęć zaplanowany na piątek 15.01.2021r. Jednocześnie ustalam dodatkowe dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

      02.06.2021r.  – środa

      07.06.2021r.  -  poniedziałek

                                                §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podpisania z mocą obowiązującą od dnia    24 grudnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy w pokoju nauczycielskim. 


Zarządzenie  dyrektora  Nr 295/2020/2021  z  dnia  21 września  2020r.       

 w  sprawie:

ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym  z  Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Zbigniewa Herberta.

Na podstawie Art.22 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty  ( Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  5 października 2010r.( Dz. U. Nr 186 poz.1245 z 6 października 2010r.), po zasięgnięciu opinii rady rodziców , rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, zarządzam, co następuje :

                                                          § 1

Ustalam w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć dydaktycznych:

      15.01.2021r. (piątek)                                            

04.05.2021r.  (wtorek)   

05.05.2021r.  (środa)                                      

06.05.2021r.  (czwartek)                           

07.05.2021r.  (piątek)

      04.06.2021r.  (piątek)  

                                                §2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podpisania z mocą obowiązującą od dnia    21 września 2021 roku i podlega ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy w pokoju nauczycielskim.

 
Zarządzenie dyrektora nr 278/2019/2020 z dnia 25 marca 2020 r. - ocenianie

Załącznik nr 1 do zarządzenia 278

 

 


Zarządzenie dyrektora nr 271/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie:

funkcjonowania XCIX Liceum Ogólnokształcącego

 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta

 

 w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku

 


Zarządzenie  dyrektora  Nr 245 /2019/2020  z  dnia  20 września  2019r.       

 w  sprawie:

 ustalenia w XCIX Liceum Ogólnokształcącym  z  Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Zbigniewa Herberta  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie Art.22 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty  ( Dz. U. z 2015r., poz.2156 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r.( Dz. U. Nr 186 poz.1245 z 6 października 2010r.), po zasięgnięciu opinii rady rodziców , rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, zarządzam, co następuje :

  § 1

Ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć dydaktycznych :

       31.10.2019r. (czwartek)

      08 .11.2019r. (piątek)

      02.01.2020r. - 03.01.2020r. (czwartek, piątek)

07.02.2020r.  (piątek)

04.05.2020r.  (poniedziałek)  - egzamin maturalny

05.05.2020r.  (wtorek) - egzamin maturalny

06.05.2020r.  (środa) - egzamin maturalny

      07.05.2020r.  (czwartek) -  egzamin maturalny 

      12.06.2020r.  (piątek)

   §2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podpisania z mocą obowiązującą od dnia    20 września 2019 roku i podlega ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy w pokoju nauczycielskim.

Odsłony: 3515
Utworzono: poniedziałek, 03, luty 2020 15:43

Apycom jQuery Menus

Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Zawsze można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej szczegółów w polityce dotyczącej plików cookies.

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.

Więcej o ciasteczkach